Wniosek rozwodowy

Wpisy

 • piątek, 14 grudnia 2012
  • Wnioski rozwodowe

   Dużo par małżeńskich godzi się na rozwód, kiedy wspólne życie zdaje się być niesatysfakcjonujące a wspólne kłopoty nasilają się. Głównym powodem rozkładu związku małżeńskiego zdaje się być niemożliwość wywalczenia porozumienia. Usposobienie obojga małżonków jest także często występującym powodem spraw rozwodowych.Kiedy widmo rozłąki jest już pewne dochodzi do planowania sprawy rozwodowej. Najistotniejszym wówczas punktem jest pozew o rozwód. Do sądu zostaje dostarczony wniosek nazywany pozwem poprzez jedną ze stron będących w małżeństwie. Wniosek ten należy złożyć w sądzie okręgowym adekwatnym dla miejsca zamieszkania przynajmniej jednego ze współmałżonków.
   Osoba wnosząca wniosek rozwodowy wnosi o zakończenie małżeństwa. Rozpad małżeńskiego może zostać orzeczony ze wskazaniem na winę jednej ze stron, ich obopólną winę lub bez pokazania na winę jakiejkolwiek ze stron. W tekście pozwu o rozwód należy na pewno umieścić okoliczności warunkujące rozkład pożycia małżeńskiego, jak też informacje dotyczące dzieci z owego związku. Pozew rozwodowy trzeba również podpisać własnoręcznie, lub też winien na nim widnieć podpis naszego pełnomocnika. Nie należy również nie umieścić daty oraz miejscu sporządzenia dokumentu. Akt małżeństwa, kopie aktów urodzenia małoletnich dzieci, a także dowody popierająceorazwspierające przedstawione przez nas okoliczności towarzyszące rozkładowi małżeństwa to najważniejsze z załączników które musimy do wniosku przyłączyć. Jeżeli wnosimy o zasądzenie dotacji na dzieci lub posiadamy jeszcze kilka innych próśb w stosunku do małżonka to także trzeba we wniosku rozwodowym je umieścić. Cena złożenia wniosku rozwodowego to ok. sześćset zł przeto warto się porządnie zastanowić. Twierdzi się, że sama rozprawa rozwodowa może potrwać zwykle do roku, lecz w dużej mierze jej bieg i okres trwania jest inny i w ogromnej mierze jest zależny od jednostkowych sytuacji. Decyduje tu więc poziom skomplikowania tejże sprawy.
   Gdy sąd uzna, że bezspornie nastąpił rozkład życia małżeńskiego stwierdza o rozwodzie. Organ sądowniczy unika takiego orzeczenia gdy zauważy, że mogłoby to być powodem cierpienia niepełnoletnich dzieci współmałżonków. W sytuacji gdy wnoszący pozew o rozwód jest również winnym rozpadu małżeństwa sąd również uchyla się od takiej decyzji. kiedy organ sądowniczy zaobserwuje że jest prawdopodobne ocalenie związku małżeńskiego kieruje je po pomoc do właściwej poradni albo psychologa małżeńskiego. Takie zabiegi mają czasem szczęśliwe zakończenie a skłócone pary dochodzą do porozumienia.
   Podsumowując proces rozwodowy nie jest wobec tego sprawą prostą. Zgromadzenie dokumentów i napisanie samego wniosku jest zajęciem kosztownym i niezwykle pochłaniającym czas. Powinno się dobrze pomyśleć, czy aby ewidentnie chce się spisać związek na straty. Wniosek rozwodowy jest złem ostatecznym, zwłaszcza jeżeli mamy potomstwo. Długotrwały proces orazubytek finansowy powinny być dostatecznym powodem do dosadnego rozmyślania nad możliwością ocalenia związku małżeńskiego.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Wnioski rozwodowe”
   Tagi:
   Autor(ka):
   pozew2
   Czas publikacji:
   piątek, 14 grudnia 2012 13:20